HLAVNÍ STRÁNKA

Vyhodnocení Dne Země a Igelitiády

Ve středu 20. dubna 2016 se i na naší škole konal Den Země. I přes to, že byla po ránu docela zima, nezalekli jsme se a vyrazili jsme na XVII. ročník Igelitiády vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky. Celý druhý stupeň rozdělený do několika skupin se v čele se svými učiteli vydal posbírat smetí z břehů řeky Úpy od úpického Mostu II. odboje až po most U Mandle v Havlovicích.
V letošním roce se podle informací jednotlivých skupin všem sbíralo o moc lépe, jelikož břehy byly čerstvě vykácené. Chyběly tudíž husté keře, na kterých se vždy drželo nejvíce nepořádku. I přes to se nám podařilo sesbírat velké množství nejrůznějšího odpadu. Kromě toho byly ukořistěny i některé kuriozity. Mezi ně žáci zařadili například boty, brusle, či smrťačku, která ohořelá uvízla u břehu.
Prvostupňové děti se pohybovaly v okolí školy. Uklízely před školou, staraly se o rostliny a keře, které jsou před ní vysázené a doplňovaly mulčovací kůru u živého plotu v našem rekreačním areálu. Pátá třída se vydala uklidit cestu na Dlouhé Záhony a hřiště ve Rtyňce.
Aby se malí žáci v tento den také něco zajímavého dozvěděli, pořádáme pro ně vždy výukové programy. Tentokrát byli na pořadu dne dravci. Přijela k nám paní Jana Mazuchová, která se jejich odchovu intenzivně dlouhodobě věnuje. Připravila si pro děti krásný program, ve kterém se mohly seznámit například se sovou pálenou, orlem, výrem velkým a dalšími dravými ptáky. Pro zajímavost jim ukázala také malou fretku. Žáci se dozvěděli, jak se s takovými zvířaty pracuje, čím se živí a jak se k nim mají chovat. Sovu Rozárku si mohli podržet i na rukavici.
           
Do Igelitiády se zapojují i další školy a školky v našem okolí. Tímto velmi děkuji za aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole v Úpici, Speciální škole v Úpici, Základní škole a Mateřské škole v Havlovicích, mateřským školkám z Libňatova a Suchovršic a také havlovickým Junákům. Ti všichni pomáhali zvelebit naše okolí a uklízeli nepořádek, který odhazují do přírody naši nezodpovědní spoluobčané. Podařilo se nám sesbírat 1,5 tuny odpadu!!!
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří mají pochopení pro tuto akci, a kteří nás podpoří především tím, že svou ratolest pošlou v den Igelitiády do školy. Stojíme si za tím, že tato akce má především výchovný charakter. Žáci nebudou o znečišťování svého okolí informováni pouze pasivně při přednášce, ale vše uvidí na vlastní oči a aktivně se zapojí do úklidového procesu. Věříme, že naše snažení má smysl a proto nás mrzí, že se začínají množit omluvenky s nejrůznějšími rodinnými a jinými důvody, proč dítka v tento den nemohla do školy přijít…
 
Všem účastníkům Igelitiády ještě jednou děkuji. Velmi si vážím vaší práce.
 

Petra Nývltová

Den Země a Igelitiáda v roce 2016

Před několika dny nám začal již čtvrtý měsíc roku 2016, tedy duben, a ten s sebou mimo probouzející se přírody přináší již XVII. ročník Igelitiády, akce konané na oslavu celosvětového Dne Země. V letošním roce ji uskutečníme ve středu 20. dubna v dopoledních hodinách.
Zveme všechny, kteří by nám chtěli přijít pomoci, ať neváhají a zapojí se. Břehy řeky Úpy budeme již tradičně uklízet od suchovršického mostu Na Lhotkách až po splav u pily v Havlovicích.   
Kromě úklidových prací a zvelebování okolí škol a školek, nás také čekají dvě sběrové aktivity. Po celý týden bude vybírán vysloužilý elektroodpad v kanceláři MAS KJ-H. Ve čtvrtek 21. dubna budou vybírána víčka od pet lahví. Další podrobnosti si můžete přečíst na plakátech.
  
Pevně věříme, že nás nenecháte ve štychu!!! Na setkání s Vámi se těší žáci a učitelé Základní školy Úpice-Lány i další zapojené školy a školky – Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Speciální ZŠ Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice, MŠ Libňatov, MŠ Suchovršice a Junák Havlovice! 
                                              

PLAKÁT - SBĚR ELEKTROODPADU (pdf)
PLAKÁT - SBĚT ELEKTROODPADU, PODROBNOSTI (pdf)
PLAKÁT - SBĚR VÍČEK OD PET LAHVÍ (pdf)

Petra Nývltová, koordinátorka akce

Go to top